Mede mogelijk gemaakt door

Ministerie van BZK

Meindert Smallenbroek, directeur Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): 'Een derde van het totale energiegebruik in Nederland vindt plaats binnen de gebouwde omgeving. Hier valt veel te besparen, met het oog op het doel van vermindering van de CO2-uitstoot met 20% in 2020. Daarnaast worden de stijgende woonlasten van burgers en huisvestingskosten van bedrijven zo beter beheersbaar, krijgt de bouwsector een stimulans en stijgen het woon- en werkcomfort en de waarde van gebouwen. Energie kunnen we besparen door ons gedrag aan te passen en door energiebesparende maatregelen te nemen in huizen en andere gebouwen.
De ideeën en initiatieven uit deze campagne spreken mij zeer aan, en ik vind het belangrijk ze concreet te maken en grootschalig uit te rollen. Het ministerie van BZK levert daarom met genoegen een financiële bijdrage aan dit initiatief.'

Nationale Postcodeloterij

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de NMU Nieuwsbrief Meer Waarden!

aanmelden

Mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse zaken en koninklijksrelaties en de Nationale postcodeloterij